Úrazové pojištění

Michal S., Praha si dnes ve porovnal nabídky

Úrazové pojištění - zkušenosti klientů

Jsem poměrně aktivní člověk, nebaví mě sedět doma na gauči a koukat na televizi. Současně si uvědomuji, že s počtem různých aktivit narůstá riziko zranění a úrazů. To je také hlavní důvod, proč jsem uzavřel úrazové pojištění online. Pojistka mi sice nezajistí zdraví, ale pokryje mi finanční ztráty spojené s případnou rekonvalescencí a se snížením výdělku v důsledku nízké nemocenské.

Radoslav K.

Úrazové pojištění - výhody

  • náhrada finanční ztráty v důsledku úrazu a pracovní neschopnosti
  • nabídka flexi plnění v případě úrazu
  • porovnání úrazového pojištění za pomoci kalkulačky
  • uzavření pojistky online
  • možnost pojistit se i proti smrti

Nabídky si dnes srovnalo již 104 klientů, přidejte se k nim a využívejte výhody srovnání i vy!


Časté otázky

Jak se stanovuje výše pojistného v případě úrazu?

Výši pojistného určuje konkrétní skupina, do které je pojistník pojišťovnou zařazený. Hlavní roli v tom hraje povolání, sportovní a jiné aktivity. Podle jejich druhu se určí míra rizika vzniku úrazu. Platí, že čím rizikovější skupina, tím vyšší částka za úrazové pojištění a naopak.

Jaké jsou výše náhrad za úraz?

Zde záleží na tom, u jaké pojišťovny budete mít uzavřené úrazové pojištění pro děti a dospělé. Každá pojišťovna má totiž vlastní tabulky, podle kterých určuje náhradu odškodnění za úraz.

Co znamená denní odškodnění?

Toto pojištění může být součástí úrazového pojištění. Ke vzniku nároku většinou dochází v případě pracovní neschopnosti v důsledku úrazu. Existují pojišťovny, které pracovní neschopnost nevyžadují. Po uplynutí určité doby (např. 15 dní) začne pojišťovna vyplácet konkrétní částku, jako částečnou náhradu mzdy. Maximální doba výplaty je obvykle stanovena na 1 rok.

Můžou se změnit podmínky pojistného plnění?

Po uzavření smlouvy by se podmínky pojistného plnění měnit neměly. Ovšem může k tomu dojít po uplynutí lhůty, na kterou je úrazové pojištění uzavřeno. Potom se můžete rozmyslet, zda v něm budete pokračovat. Ke změně může dojít i jindy, jestliže to smluvní podmínky umožňují.

Co je to úraz?

Základní definice úrazu je, že se jedná o neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly, nezávisle na vůli pojištěného. Důsledkem bylo poškození zdraví nebo smrt. Naopak úrazem nejsou nemoci.

Pokud máte další otázky, vyplňte nezávaznou žádost a pracovník call centra vás bude kontaktovat.

Srovnat nabídky

Více informací o produktu

Úrazové pojištění nabízí jedinečnou možnost, jak eliminovat riziko ekonomických ztrát v důsledku úrazu nebo smrti. Vedle nabídek pro dospělé by se nemělo zapomínat na úrazové pojištění pro děti, jelikož ani jim se úrazy nevyhýbají. Nabídka produktů je poměrně široká, proto se při výběru vyplatí využít srovnávač úrazového pojištění a kalkulačku.

Ještě dříve, než se pro úrazové pojištění rozhodnete, zvažte i životní pojištění. Tento pojistný produkt totiž bývá často nabízený v kombinaci s úrazovým pojištěním za výhodnějších podmínek.

Co obsahuje úrazové pojištění

Mezi obvyklou nabídku úrazového pojištění patří:

  • smrt v důsledku úrazu
  • trvalé následky v důsledku úrazu
  • denní odškodné (za dobu léčení, za pobyt v nemocnici)
  • konkrétní paušální pojistné za některé úrazy